Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1903-10-25

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

CJ vil gerne høre mere om bryggerimetoder i Amerika, men er klar over at den langsomme postgang gør det vanskeligt at kommunikere.

Transskription

Min kjære Helge

Dit Brev til Grandmama har glædet mig meget.
Du udtrykker Dig godt i Skrift - gid Du nu vilde beflitte Dig paa ogsaa at udtrykke Dig godt i Tale, saa vilde Din Fremstillingsevne være udmærket


Jeg længes meget efter at faa Brev fra Eder om hvorledes det gaaer med Studierne - forhaabentlig er der allerede eet underveis.
Correspondancen paa disse lange Afstande minder Noget om Fortællingen "Goddag

Øxeskaft da Spørgsmaal og Svar ikke følge rigtig efter hinanden.


Endnu have vi ikke begyndt at Malte. Byggen viste i heldigste Tilfælde i Spireapparaterne 15 %. Men i forløbne Uge have vi maltet en Tønde Malt paa Loftet og dér oprandt kun (!) 8% uspirede Leibaxer.
Jeg har da givet Ordre til at vi imorgen begynde at slaae i Støb over det hele.


Ellers er her intet Nyt at fortælle.
Siig mig om I faae Leilighed til at see Bryggerier

eller andre Fabrikker
Naar det skeer læg saa blandt Andet mærke til i hvilken Udstrækning Americanerne bruge Fyring med Haand og Skovl eller mekaniske Fyring (mechanical Stokers) under Kjedlerne, om de ere tilfredse med de sidste og hvilke Constructioner de da foretrækker.
Læg ogsaa Mærke til om deres Forhalingsmaskiner (Maskiner til at stramme Baandene paa Foustagerne) om disse ere enkeltvirkende (strammende Baandene paa den ene Ende ad Gangen) eller dobbeltvirkende (strammende begge Ender samtidigt) om de ere staaende eller liggende.

Fortæl mig ogsaa hvorledes Climaet er. Er det varmt eller have i Frost eller er det som hos os.
Georginerne staae endnu i Blomst - det har altsaa endnu ikke været Nattefrost her i Haven. Derimod faldt de allerede for en Uge siden hos Oppermanns.


Lev nu vel begge to kjære Børn hjerteligt hilsede af Eders Papa, som elsker Eder, troer paa at I ville gjøre Eder Umage og haaber paa at I ville blive dygtige Mennesker.
Ny Carlsberg Søndag Aften
25-10 3

Fakta

PDF
Brev
København
Chicago

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.