Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1913-01-31

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Rudolph Tegner

Dokumentindhold

CJ gentager, at det ikke er ham der er imod erhvervelsen af "Jorbundet". Han beklager, at han ikke engang kan få lov at stille figuren op på prøve i Glyptotekshaven, da haven tilhører Kommunen.

Transskription

31-1-13

Kjære Hr. Tegner
At jeg gjerne vil erhverve Gruppen veed De jo godt; det er jo ikke mig at Erhvervelsen er strandet paa.
Jeg vilde for nogen Tid siden stille den op i Glyps Have, men denne tilhører Communen og jeg kunde end ikke faa Lov at stille den op dér paa Prøve. Der skulde søges Tilladelse hos Borgerrepræsen-

tationen. Det turde jeg ikke vove; thi saa vilde et nyt Afslag gjøre en senere Opstilling næsten umulig.
Jeg raader Dem derfor til at gaa den efter, som De har sagt, forhaabentlig vil den derved vinde saameget at den vil behage dem som critisere den; og jeg skal da gjøre en Anstrengelse igjen for at faae en hæderlig [?] og smuk Plads til den.

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

Brev

Dansk

København
Hellerup

Glyptotekets Arkiv