Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1877-07-30

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen beder Meldahl om et kort møde til at diskutere en sag.

Transskription

Mandag 30-7-77
Kl. 8 1/4 Aften

Hr. Etatsraad Meldahl
Deres Brev af igaar kommer mig først nu Kl. 8 1/4 Aften i hænde for seent til at jeg kan faa disse Linier bragt Dem førend Mødet.
Jeg skal derfor kun gjentage hvad jeg i sin Tid sagde Dem at de af mig fremsatte Tanker eller Betingelser paa ingen Maade være noget Ultimatum, og at jeg ikke er uberedvillig til at imødekomme Udvalgets Ønsker. Men Sagen er altfor vidtløftig til at man skriftlig kan klare den - ifald De Hr. Etatsraad, som sikkert har faaet den lykkelige Gave at kunne være Mellemmand, fremdeles en Gang endnu vilde skjænke Sagen et Par Tanker og mig en Gang ved Leilighed et Par Minutter - jeg vilde i saafald bede Dem angive mig en Tid jeg kunde træffe Dem - saa vilde man vist snarest komme til et Resultat

Deres ærbødig forbundne
C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir

København

Rigsarkivet.