Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1894-02-24

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om reproduktion af Komitébilledet i Ny illustrerad Tidning.

Transskription

24/2-94

Kjære Krøyer
Jeg har faaet et Telegram fra ”Ny illustreradt Tidning” Stockholm anmodende mig om min Tilladelse til at reproducere Deres Comitebillede.
Dertil har jeg svaret: ja.
Men dernæst beder de mig at sende dem et ” Photographi eller Ljustryck jämte Krøyers Photographi til Laans.

Dertil har jeg svaret at de maa henvende sig til Dem.
Da Sagen vel har Hast siden jeg har faaet Forespørgslen telegrafisk henstiller jeg til Dem om De vil sende Bladet Deres Photographi og et Photographi af Deres Comitebillede

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger. Bd. 5, mar. 1893 - mar. 1896.