Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1882-04-25

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Laurits Tuxen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen bekræfter sit tilbud til Tuxen om at finansiere en rejse. Han har bestilt en portræt af Ottilia og hendes søster Ingeborg, men er blevet i tvivl og vil tale mundtlig med Tuxen om det.

Transskription

Ny Carlsberg
25-4-82

Kjære Hr. Tuxen
Indlagt har jeg den Fornøielse at sende Restbeløbet for Susanne Kr. 2000.
Jeg bekræfter herved mit Mundtlige Tilbud angaaende Deres Reise til Orienten nemlig at jeg gjør en Bestilling paa et Maleri til en Priis af 4000 Kr. saaledes at jeg aldeles overlader til Dem selv at bestemme Billedets

Sujet, saavelsom dets Størrelse og Dimensioner.
Betalingen erlægges 1000 Kr. ved Tiltrædelsen af Deres Reise 1000 naar Billedet er begyndt 1000 naar det er færdigt og 1000 naar det er kommen enten hertil, eller hvis De vil udstille det paa Salonen naar det kommer dertil.
Min Svigerinde er villig til at lade sig portraitere, derimos har jeg

faaet scrupler ved at have begge Hoveder paa samme Billede, men derom maa vi tale mundtlig.

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets Arkiv