Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1909-03-04

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Krøyer vil gerne have sine billeder med på på Charlottenborgudstillingen, men han kan ikke huske, om han har lavet en aftale med Carl Jacobsen.

Transskription

Skagen
4 Marts 1909.

Kjære Carl Jacobsen
Om disse Par Ord nogensinde kommer Dem ihænde - eller ialfald naar det bliver for sent til at være nogen Nytte til - men det vil tjene til at berolige lidt min Samvittighed der blev lidt krank da jeg idag maatte udfylde min Anmeldelse til Charlottenborgudstillingen - sidste frist - og skrev derpaa: "Portræt af Carl Jacobsen og Frøken Paula Jacobsen" - assurance 8000 kr."

jeg skrev tillige paa Anmeldelsen: Portræt af H. Drachmann - og Portræt af Vibeke Krøyer (som endnu er under Arbejde) - om det kan interessere Dem.
Men jeg følte altsaa lidt krank Samvittighed ved uden videre at lade Charlottenborgs Folk stille uden hos Dem og hente Billedet - der jo nu er i Ramme og maaske "placeret".
Jeg er jo i al Uskyldighed gaaet ud fra at jeg havde bedt Dem

om lov til at udstille Billedet paa Charlottenborg og at De intet havde derimod. Men nogen egentlig "Aftale" tror jeg ikke der blev gjort før min Afrejse i Januar.
Men nu skriver jeg et Par Ord til Jensen og meddeler ham at naar Charlottenborgvognen kommer omkring 12-13 Marts - sidste Frist for Indlevering - at saa maa han ikke vise dem Døren - eller svare at han "ingen Fuldmagt har fra Herren til at udlevere Billedet" - det kunde jo ligne ham.

Ja derved Gud befaler - jeg beder "Jensen" sende dette til "det hellige Land om det skal være - maaske er De og Frøken Paula ikke slet saa langt borte.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Skagen
København

Ny Carlsberg Glyptotek. Carl Jacobsens Brevarkiv. A Breve til Carl Jacobsen fra danske kunstnere vedr. dansk malerkunst.