Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1902-08-27

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Auguste Rodin

Dokumentindhold

Carl Jacobsen spørger hvornår St. Jean og gips udgaven af Victor Hugo er færdige.

Transskription

27-8-2

Monsieur Rodin
Je vous serais très obligé si vous voulez me dire si nous pouvons bientôt attendre quelques unes des œuvres qui sont en exécution.
Le 23 Décembre 1901 vous nous avez dit que nous aurions le St. Jean en 3 ou 4 mois. Le plâtre de la statue de Victor Hugo doit aussi - nous l'espérons — être bientôt prête.
je vous prie, Monsieur Rodin, excuser ses questions mais vous comprenez qu'il nous
s. 2
interesse beaucoup de savoir quand nous aurons les œuvres.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

Pour la direction de la Glypt. Ny Carlsberg
Dr. Carl Jacobsen

Oversættelse

København d. 27-8-2
Hr. Rodin
Jeg ville være Dem meget forbundet, hvis De kunne sige mig, om vi snart kan forvente at se nogle af de værker, som er under udførelse.
D. 23. December 1901 sagde De til os, at vi ville få »Johannes Døberen " i løbet af 3eller 4 måneder. Vi håber også, at gipsafstøbningen af Victor Hugo-statuen snart vil være færdig.
Jeg håber ikke, at De tager disse spørgsmål ilde op, Hr. Rodin, men De forstår nok, at vi er interesserede i at få at vide, hvornår vi kan få værkerne.
Med højagtelse.
På vegne af Bestyrelsen for Ny Carlsberg
Glypt.
Dr. Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
København
Paris

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger. Kopibog 15, moderne kunst 1899-1913