Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1881-08-27

Afsender

Laurits Tuxen

Dokumentindhold

Tuxen fortæller, at han er rejst til kysten for at male et marinebillede. Han vil genoptage sit arbejde med at anskaffe afstøbninger af fransk skulptur til den kongelige skulptursamling, når han kommer tilbage til Paris i løbet af efteråret. De franske kunstnere er også taget på landet for at undgå varmen.

Transskription

Hr Baron Rosenørn-Lehn!

Først idag modtog jeg Deres Exellences Brev af 23de d. M., da jeg er rejst ud til Kysten for at male et større Marinebillede.
Da jeg sidste Gang talte med den Gibser, som skal støbe Barrias Grupper (Serment de Spartacus, premières funérailles), havde han endnu ikke paabegyndt, da han stadig var optaget af et

stort Arbejde hos samme Kunstner, men han lovede at gjøre det saa snart han kunde. Mr Falguière har givet samme Løfte, men det er ikke lykkedes mig at træffe ham senere; de andre Kunstnere have været paa Landet i Sommer, saa jeg kommer til at afvente Efteraaret for at tale med Dem.
Jeg bliver her paa Stedet en Maandestid, men agter at tilbringe Vinteren i Paris, og haaber da at kunne bringe Sagen i god

Gænge Hvad Priser & Lign angaaer, da har jeg allerede corresponderet med Hr. Brygger Jacobsen herom.
Det stormfulde Vejr som har afløst den stærke Hede passer mig for Tiden ganske godt, da jeg just maler en oprørt Sø, og med Hensyn til Varmen, da er man helst fri for den, naar man har prøvet den for Alvor i Paris.

Med særdeles Højagtelse

Deres ærbødige
L. Tuxen

Fakta

PDF
Brev
Cayeux sur Mere
København

Statens Museum for Kunst, Den kgl. Malerisamlings arkiv