Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1899-11-06

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Ottilia Jacobsen

Dokumentindhold

Sjette brev fra rejsen til Italien sammen med Helge. I brevet oplyses det at E. Warren er morfinist.

Transskription

Mandag Aften 6-11-99

Min darling Hustru

Igaar vare vi da i Tivoli. Det herligste Veir, som den hedeste Sommerdag i Ellekilde.
Eftermiddagen tilbragte vi i Villa d'Este, som jeg fandt skjønnere og mere grandios end nogensinde før.
s. 2
Det var en skjøn Slutning paa Sommeren.
Idag efter Nymaane er Omslaget kommet i Form af Graaveir og Regn og nu i Aften staaer Himmel og Jord og Hav i Eet i Torden og Regn og Vandstrømmer.
Jeg seer meget, jeg lærer meget - ja jeg har endog et gryende Haab at erhverve noget meget godt, men den største Glæde paa denne Reise er dog at være sammen med Helge fra Morgen til Aften.
På langs af papiret, fortsat fra s. 4:

s. 3
Jeg lader ham gjerne gaae paa egen Haand om Dagen; men ofte ere vi dog sammen, og om Aftenen mødes vi altid til Maaltidet. Jeg vil savne ham umaadeligt naar jeg kommer hjem og han er i Birkerød.
Vore Tanker har altid et fælles Punct, hvor vi ere vis paa at møde hinanden - og det er Dig
Vi kunne i Sandhed sige at Du gjør Reisen med os - der mangler kun det reent tilfældige at Du ikke er person-
På langs af pairet:
Den er dog ikke nødvendig. Du kan gjennem Dagmar og ved Breve udrette det samme
Jeg er ikke rigtig glad over din paatænkte Reise til Nørresundby. Det er en meget anstrængende Tour
s. 4
lig tilstede.
Imorgen kommer M. Warren hertil - jeg haaber at tilbringe nogle behagelige Dage med ham.
Tænk Dig, Fru Helbig har ogsaa gjort den Bemærkning at han vist er Morfinist.
Nu slaaer Hagl og Isklumper saaledes imod Glastaget at jeg frygter for at blive siddende her længere, at det Hele ikke skal styrte ned og ødelægge mit Brev og mig selv. Derfor i seng og godnat. Med Accopagnement af Jupiter Tonans selv.
Din Carolus
Hilsen til Moder Børn og Tyende

Fakta

PDF
Brev

Fotokopi af det originale brev.

Rom
København
Edward Warren

Glyptotekets arkiv