Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1902-07-14

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

CJ opforder Helge (og Vagn) til at lære at brygge skotsk "Sweet ale", da han mener, at det kan erstatte det "væmmelige" danske hvidtøl. Han fortæller, at Marcustaarnet i Venedig er styrtet sammen og knust Sansovinos loggia.

Transskription

14-7-2

Min kjære Helge
Tak for dit rare Brev, af Onsdag d. 9.ds som jeg fik i dag Mandag d. 14 ds. Vi see heraf at Breve kunne tage lang Tid fra Edinb. til Ny Carlsberg.
Naar Du modtager disse Linier har Mama formodentlig allerede forladt Eder eller er i Begreb dermed; det skal derfor bringe Eder en kjærlig Hilsen fra Eders Hjem og fra mig, som stadig tænker paa Eder og paa Eders Fremtid.
Her hjemme staar Alt vel til.
Veiret er i Forhold til Aarstiden køligt, men behageligt for Arbeide inde og ude.
Jensen beder mig hilse begge de unge Herrer.
s. 2
Det synes altsaa som om "the sweet & heavy beer" det vil sige det eiendommeligt skotske "Sweet ale" er ved at gaae ud af Sagaen.
Hvis det ikke fabrikeres hos U er det nødvendigt at i paa et senere Stadium - naar I fuldt ud har lært U's fabrication, reise hen til et Bryggeri, hvor det brygges endnu for at I kunne lære Brygningen af dette Øl. Det er nemlig som jeg vist allerede har sagt muligt at denne Art gjæring og dette Øl kunde finde Anvendelse herhjemme til deelviis Afløsning af det vemmelige Hvidtøl.
Jeg er nu meget nysgjerrig efter at høre
s. 3
Noget om Urquardts Bryggerie, saasnart I have seet saameget at i kunne fortælle mig derom.
Da jeg var i Skotland maatte jeg for at lære hos Youngers betale £ 200. Jeg var der omtrent 200 Arbeidsdage og kunde altsaa regne at jeg betalte £ 1 om Dagen.
Men Studiet var mig saa lærerigt at jeg spøgende sagde til mine Venner at jeg tjente £ 1 om Dagen, idet jeg gik ud fra at min Lærdom nok skulde blive £ 400 værd.
Det var sagt i Spøg - men det blev dog Alvor; thi jeg kan virkelig sige, at ved det som jeg lærte, f. Ex alene Porterfabricationen, har jeg tjent mange gange 100 Pund St.
s. 4
Nu vil jeg ønske at I ogsaa maa kunne sige det Samme og at det som i nu ville lære, kan blive ligesaa frugtbringende for Eder.
"Enhvere er sin egen Lykkes Smed" siger det danske Ordsprog. Paa Fransk " A force de forger on devient forgeron"!
Lev nu vel kjære Børn. Herren være med Eder. Hils Urquardt, og hvis Mama endnu ikke er reist hils da hende.
Eders kjærlige Fader
Carl Jacobsen

I dette Øieblik læser jeg at Marcustaarnet i Venedig er styrtet sammen og tillige har knust Sansovinos deilige Loggia ved det(s) Fod. Det er en stor Sorg.

Fakta

PDF
Brev
København
Dalkeith, Edinburg

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.