Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1911-09-26

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Rudolph Tegner

Dokumentindhold

Carl Jacobsen meddeler Rudolph Tegner, at bronzestøber Rasmussen tilbud på at støbe danserinderne til Danserindebrønden var det billigste: 1500,00 Kr. pr. figur.

Transskription

26-9-11

Kjære Hr. Tegner
L. Rasmussens Tilbud er paa K 1500 pr. Figur i alt 4500 K
A.E. Jensens er 1900 K pr Figur i alt 5700

Det bliver altsaa Rasmussen der kommer til at støbe Deres Dandserinder.
Jeg skriver nu til begge Concurrender og beder Rasmussen at henvende sig til Dem for at faa Gibsen udleveret, naar De kan undvære den.
Venlig Hilsen
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

Brev

Dansk

København
Hellerup

Glyptotekets Arkiv