Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-10-15

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Laurits Tuxen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen er tilfreds med at kunne overtage de omtalte kongelige billeder senere. Han spørger Tuxen, om han mon kunne gøre 'damerne' (=kejserinderne) interesserede i at få lavet chryselefantine buster.

Transskription

15 10 5

Kjære Hr. Tuxen
Det fornøier mig at blive Eier af de to Billeder naar De er færdig med at benytte dem.
Jeg er heller ikke utilfreds med at det vil vare til Foraaret med at jeg kan modtage dem, idet jeg helst maa vente med Betalingen Kr. 11.250 til medio

Juni i det Kunstlegatets Penge ikke før den Tid bliver disponible

Deres hengivne
C. Jacobsen jun

Troer De De kan faae Leilighed til at give Damerne Ideen med Buster i Elfenbeen eller helst chryselephantine med Haar og Draperi af forgyldt bronce?

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets Arkiv