Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1903-03-29

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen skriver til Helge om musiklivet i København og et kommende besøg hos kronprinsen i selskab med den tyske kejser.

Transskription

Ny Carlsberg 29-3-3

Min kjære Helge
Det var en fortræffelig Ide at sende Mama Eders Photo sammen med Mary, det er jo ogsaa for mig en stor Glæde at se derpaa.
Jeg forærede Margaret efter hendes eget Ønske en Ring. Den var meget smuk med en Diamant og en Saphir.
Hun bar den sin Bryllupsdag og var meget glad for den.
I Mandags var jeg til Aïda og tænkte paa Dig - som vi glædedes sammen ved at høre den deilige Musik og

de deilige Stemmer i Florents for 3 Aar siden !
Efter vore tarvelige Forhold var Udførelsen her udmærket god. Herold saa superb ud og sangsmukt som Radames. Aïda blev sunget af Frøken Larsen rigtig godt.
Vi have i øvrigt haft en Deel god Musik.
Leipziger Orchestret spillede C-moll Symphonien og en deilig Symphonie phantastique af Berlioz.
I forrige uge hørte vi Vilhelmine Neruda spille en Concert af Beethoven og samme Aften G. Dur Concerten

spillet af H. Borwick høist fortræffeligt.
I morgen aften skal jeg høre den 8de Symphonie af Svendsens Orchester.
Paa Fredag skal jeg igjen til Kronprindsen og være sammen med den tydske Keiser.
Veiret er ganske ualmindelig foraarsagtig, det er mange Aar siden at vi saa tidligt i Marts Maaned have havt saa mange grønne Buske.
Blot nu ikke en seen Frost kommer og gjør Ende paa Herligheden.
Det interesserer mig at den gamle skotske Gjær findes endnu, men da Manden

siger at den er er degenereret, saa vil jeg da foreløbig ikke have noget af den. Men hvori bestaaer denne Degeneration. Det er nemlig et deiligt Slagord at sige at gjær er degenereret, men det forklarer Intet naar man ikke faaer at vide hvori degenerationen bestaaer
1) Klarer den maaske ikke godt?
2) Har Smagen forandret sig - og da hvorledes fyldigere eller tyndere sødere eller bittrere o.s.v.?
3) Athenuerer den for meget eller for lidet?
4) Er den maaske inficeret med anden Gjær, maaske med vild Gjær eller Bakterier ?
See at faa at vide hvad I kunne om denne gamle skotske Gjær
Eders hengivne
Papa

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Dalkeith, Edinburg

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.