Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1877-06-21

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen er glad for at Jerichau vil udføre Alexanderfrisen, som han sender målene paa.
Afslutningen af brevet mangler.

Transskription

21-6-77

Hr Professor Jerichau

Hermed sender jeg Dem Tegningen til Frisen; det fornøier mig meget at De vil tage fat paa den med Kraft - De nævner ikke hvem De vil bruge til Medarbeider, men maaske De endnu ikke har bestemt det.
Tegningen er 22 Fod lang til 6 Tommers Høide.
Frisen skal altsaa være 55 Alen lang til 1½ Alens Høide.
Jeg beder Dem afpasse disse Maal nøiagtigt, for at man maaske kan tage Hensyn ved den eventuelle Opstilling, hvor jeg troer at have fundet en god Plads
/v

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Carlsberg Arkiv, kopibog