Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1901-07-30

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Ottilia Jacobsen

Dokumentindhold

CJ beklager sin "enkemandstilværelse", mens Ottilia og Paula er i Hellebæk

Transskription

30-7-1

Min Darling Hustru
Indlagte Brev har jeg faaet fra M & W. Du besørger jo Prøvestykkerne sendt til England.
Jeg vilde have været ude hos Dig i Løverdags og havde allerede tilsagt Ras; men saa begyndte det at regne saa jævnt og stærkt at jeg maatte opgive det.
Nu haaber jeg paa at det bliver bedre paa Løverdag
s. 2
Jeg ønsker at det maa være det sidste Aar vi for Paulas Skyld skal ligge paa Landet. Denne Enkemandstilværelse er ikke morsom.
Hvis Du faaer Breve eller Kort fra Sønnerne beder jeg Dig sende dem ind til mig strax. Ligesom jeg naturligviis ogsaa strax skal sende ud til Dig hvis jeg faaer Noget.

Hils Pumaen
Din Carolus

Fakta

PDF
Brev

Fotokopi af det originale brev

København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens breve til Ottilia