Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1899-10-20

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Ottilia Jacobsen

Dokumentindhold

Første brev fra rejsen til Italien sammen med Helge. Brevet er sendt fra München

Transskription

Darling Ottilia

Vi befinde os begge særdeles vel.
Igaar var jeg om Formiddagen med Helge min obligate Tour til Arcaderne ved Hofgarten og ad Briennerstrasse til Glyptotheket hvor vi tilbragte halvanden Time. Jeg lod Helge om Eftermiddagen gaae alene i Pinacotheket medens jeg selv gik til den Maskinfabrik som jeg vilde besøge.
Idag har jeg hee Dagen været til Møder, hvor jeg traf Louis Hatt.
Helge var et Par Timer i Pinakotheket, men har forresten sovet (!) det meste af Dagen.
Det er øiensynligt at det har anstrængt ham at see saa meget i gaar. (Vi vare nemlig ogsaa om Aftenen i Operaen til Lohengrin og kom seent i seng).
Hatt har spiist til Aften med os i Hotellet (Den gamle Restaurant francais existerer ikke mere).
I Morgen reise vi over Brenner og komme o. G. v. til Firenze Søndag Morgen.
Haabende at Du og I Alle have det godt
Din Carolus!

Fredag Aften
Hils Børnene Edgar iberegnet! og
Grandmama, Bedstemoder, Tyendet

Fakta

PDF
Brev

München

København

Helge Jacobsen

Glyptotekets arkiv, breve fra Carl til Ottilia Jacobsen