Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1902-09-22

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJ håber, at Helge denne gang kan holde sine løfter om "at tage fat" og kommenterer drengenes læsning af Shakespeare, som han bifalder.

Transskription

Ny Carlsberg
22-9-2

Mine kjære Sønner
Vagns Brev af 16' glædede mig meget og ganske særligt at Du var paa det Rene med at der nu "maa tages alvorligt og energisk fat".
Jeg tvivler ikke om at det er ligesaa alvorligt meent som ifjor og i forfjor, men jeg vil haabe at det denne Gang maa krones med Held. Alle gode Gange er tre siger man jo!
[på langs af papiret]
Jeg glæder mig over at I skulle have Patti, siig mig Helge om hun synes bedre end Tetracini!

Jeg kan godt lide at Du læser Shakespeare med saamegen Eftertanke som jeg seer Du stadig gjør.
Bliv kun ved med det.
Min kjære Vagn, næst efter Bibelen faaer Du aldrig bedre Læsning.
Det smukke Ord som Du citerer er kortere og mere concentreret end Jean Paul, Fortælling. Hvert har sine Fordele. Det korte og concise er mere fyndigt men man maa lære det udenad som et Skriftsted og man kan let glemme den knappe Ordlyd

J. Pauls er mere malende og er umuligt at glemme naar man engang har lært det og opfattet det.
Men jeg glæder og trøster mig over at Du har mærket Dig det citerede Ord i Jul. Cæsar.
I kunne jo huske hinanden paa det, hvis I nogensinde skulde finde at den ene af Eder glemte det.
Thi nu er det jo netop "Flodtiden" i Eders Liv, som kan "lede Eder til Lykke". Roligt fører Flodbølgen Eder frem

paa Livets Vei. I har kun at styre efter den rette Havn med alle Eders Kræfter anspændte.
Hvormange maa ikke kjæmpe med Storm, Modvind Skibrud for at blive i Billedet, det vil sige med Næringssorger, Sygdomme, Fallite Vanskeligheder af alle Arter. Det er I dog endnu fri for.
Derfor til Lykke paa Eders Seilads paa Livets Bølger.

Flink raske Styrmand
Bølger slaar paa Dækket
og Vinden klaprer i det brustne Tovværk
Nu gjælder det med vældig Haand
at styre det stærke Roer i Nattens Skum!

[på langs af papiret]
Hjertelig Hilsen til Eder Begge fra Mama og eders Papa.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Dalkeith, Edinburg

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.