Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1895-04-20

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJ skriver op besøget i Athen hos kong Georg og en aflyst tur til Tatoi.

Transskription

20-4-95

Min darling Theodora
Nu ere vi altsaa i Athen i det forttræffelige Hotel som Du seer et Billede af paa Papiret. Blækstregen viser mit Vindue, det vender ikke ud til den store Plads, men til en Sidegade.
Det ligger ligeoverfor Slottet og jeg kan lige see Toppen af Lykabettos derfra

Vi have gjort en Mængde Bekjendtskaber iblandt Archeologerne, alle Mennesker kjende min Samling af Omtale.
Vi vare i Torsdags til Audients hos Kong Georg, som underholdt sig med os i næsten 5 Kvarteer. Han fortalte meget om Jordskjælvet, som han selv havde oplevet baade i Athen og i Theben.
Det er en høist behagelig Mand - meget ligefrem og naturlig.
Han inviterede os til Tatoi

hans Landsted i dag, men da det regner have vi faaet Afbud og Touren er opsat til en anden Dag.
Vi have ellers det deiligste Veir; det er som midt om Sommeren hos os i Danmark snarere køligt end varmt og dertil den deiligste rene friske Luft.
Om Formiddagen gaa vi paa Akropolis eller i Centralmuseet kl. 12[.] 1 spise vi Frokost i Hotellet ganske som for 8 Aar siden[.]
Om Eftermiddagen atter til Et eller Andet og kl. 7½ spise vi til Middag[.] Efter Middagsmaden samles Selskabet i nogle fortræffelige store men hyggelige Drawing rooms, man taler da med de flygtige Venner eller med en eller anden Archeolog eller Videnskabsmand. Det er virkelig nogle deilige Dage vi leve her i Athen.
Hils Mama og Dine Sødskende Grandmama. Bedstemoder Cat og Tjenestefolkene. Lev nu vel min søde Pige[.] Hvergang jeg seer en ung Pige tænker jeg paa Dig, men jeg har endnu ikke seet nogen saa sød som Du. Din Fader

Fakta

PDF
Brev
Athen

Ny Carlsberg Glyptoteks arkiv. Breve fra Carl Jacobsen til Theodora Jacobsen.