Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1877-08-01

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Transskription ikke afsluttet

Transskription

Onsdag 1/8 77
Fortunen v. Klampenborg

Høistærede
Jeg modtog Deres ærede Linier af 30de i rette Tid og Resultatet var at jeg troede foreløbig at kunne tiltræde det Udkast som De herved faaer en Afskrift af.
Jeg fastholdt at det lovede Bidrag maatte ansees som ydet til den Afdeling af Tidsskriftet som komme til at omfatte Kunsten,- herpaa gik man ind uden dog at man vilde anføre dette i Programmet (af Grunde jeg nærmere skal fremhæve for Dem naar vi sees.) At Bidraget maatte sikkres Tidsskriftet i 3 Aar regnet fra 1 Juni 1878.

Fakta

Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek