Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1902-09-28

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Krøyer spørger CJ om mulighed for at låne et billede til en udstilling i Berlin.

Transskription

Skagen 28 Septbr 1902

Kjære Carl Jacobsen
Der aabnes d. 13de Oktober hos Schultz i Berlin en Separatudstilling af mine Portrætbilleder, et Udvalg paa 20 a 25 Billeder, herunder nogle Tegninger, Pasteller etc . Denne Udstilling skal vare 14 Dage – højst 3 Uger. I den Anledning vilde jeg foreløbig spørge Dem om De overhovedet ikke

udlaaner Billeder som findes paa Glyptoteket eller om der kunde være en mulighed for at laane et enkelt Billede. Hvis denne Mulighed er der, vilde jeg nærmere tale med Dem derom, naar jeg om en Uges Tid kommer til Kjøbenhavn.
Med venligst Hilsen
Deres P. S. Krøyer.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Skagen
København

Ny Carlsberg Glyptotek. Carl Jacobsens Brevarkiv. A Breve til Carl Jacobsen fra danske kunstnere vedr. dansk malerkunst.