Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-02-08

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen har fået et tilbud fra bronzestøber Thiébaut i Paris på våbenskjoldene til Dr. Louises Bro.

Transskription

8 2 6

Hr Borgmester Øllgaard
Fra Thiébaut har jeg modtaget det Svar at han kan levere hvert Vaaben for 2500 fr. naar der tages to Stykker. Hvis der tages 4 Stykker kan han levere dem for tilsammen 9000 fr.
I disse Priser er naturligviis Ciselering, Fæstehagerne og den fine Hud

som de franske Broncer altid har indbefattet.
Derimod er Transport og Emballage ikke iberegnet.
Jeg har skrevet til Hr. Sabbatino de Angelis i Neapel og vil sikkert modtage Svar - det vilde derfor være heldigt om der kunde ventes med at tage Bestemmelse til dette er indløbet.

Med Høiagtelse
ærbødigst
C. Jacobsen jun.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger