Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1877-10-07

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen takker for en middagsinvitation

Transskription

7-10-77

Det er med stor Glæde at jeg modtager Deres venlige Indbydelse til paa Onsdag 10 Okt. Middag Kl. 5

Deres forbundne
Carl Jacobsen

Hr. Etatsraad Meldahl

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir. Jacobsen er her stavet med 'k'.

København

Rigsarkivet.