Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1883-05-04

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Laurits Tuxen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen er meget tilfreds med Tuxens portræt af Ottilia og sender ham restbeløbet på 500 kr.

Transskription

4 - 5 - 1883

Kjære Hr. Tuxen
Jeg har givet mit Kontor Ordre til at udbetale Dem Restbeløbet kr. 500 for min Hustrus Portrait, men jeg vil ikke undlade at udtale min varme Tak for den ualmindelige Interesse De har viis dette Portrait.
Det hedder jo "per ardua ad astra" og Opgaven har visselig ikke

stillet sig let, men efter alles Vidnesbyrd synes De jo at have løst den fortræffeligt.
Det har ikke været mig muligt at komme ind siden jeg talte med Dem i Søndags, saa jeg kan ikke føie noget Yderligere til hvad jeg nævnede i Søndags.
Med Ønsket om at De maa have et rigt udbytte af Deres Sommer er jeg Deres hengivne

Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir

København

Det Kongelige Bibliotek NKS 2339, 2 5