Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1913-02-03

Afsender

Rudolph Tegner

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tegner takker for CJs interesse i statuegruppen 'Jordbundet' og vil forbedre den, så CJ forhåbentlig vil købe den.

Transskription

Hellerup. 3 Februar 1913.

Kære Hr. Dr. phil. Directør
Carl Jacobsen.

Det glædede mig meget at Deres sidste Brev at se, hvor varm en Interesse De viser for min gruppe "Jordbundet"
Jeg skal nu til Foraaret gaa den efter, og det er da mit haab at De endelig vil erhverve Gruppen, saafremt, det er Dem muligt at opnaa en hæderlig Plads til den.

Deres ærbødigt hengivne
Rudolph Tegner.

Omtalte genstande

Fakta

Brev

Dansk

Hellerup
København

Glyptotekets Arkiv