Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1906 efter 26. april

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Krøyer ønsker CJ tillykke med brylluppet

Transskription

Hr
Direktør
Carl Jacobsen
Ny Carlsberg
Valby

Kjære Ven
En Hilsen fra Deres gamle Ven Krøyer, han er endnu engang "Wilhelm Tell", atter den gamle, baade som Menneske

og som Kunstner. Jeg maler synger og dandser, lige som Du, efter hvad jeg [erfarer]. Ny bagte Ægtemand. Tillykke! Din Krøyer
x Jeg spekulerer iøvrigt paa at følge dit [Eksempel]
[under billedet] Udenfor Krøyers Hus 1ste Juledag

Fakta

PDF
Postkort

Dansk

Skagen
København

Glyptotekets arkiv