Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1903-09-20

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen skriver et brev til sønnerne, som skal ligge til dem, når de ankommer til Chicago. Han skriver om mindesmærkerne til Ottilia, der døde 20. juli. Han har bestilt Sindings "Tilbedelse" til opstilling i Glyptoteket.
Om bryggeriforhold og spiring af byg.

Transskription

Ny Carlsberg
Søndag Aften
20-9-3

Mine kjære Sønner
Skjøndt jeg ikke har noget
Synderligt at meddele, vil
jeg dog sende Eder en Hilsen,
som kan træffe Eder naar I
ere komne til Eders Reises
Maal Chicago.
Jeg var i dag i Kirke og gik
ned i Capellet.
Steenhuggeren er nu færdig med
Gravstenen. Pelicanen, Helges
Idee, er rigtig smukt hugget
og tager sig godt ud ovenover
Indskriften.
Helges Roser ligge endnu friske
paa Graven.
Lammet med Fanen er ogsaa
hugget færdig paa min Steen.

Gravmindet i Christus Salen
i Glyptotheket er ogsaa færdigt
og virker stort og skjønt.
Der mangler blot Indskriften,
som nu skal hugges naar jeg
er bleven enig med Dahlerup
om hvorledes den skal staae.

Andreas Weis og Johs. Steenstrup
har faaet den Idee, at Mamas
Venner skulle sætte hende
et eller andet synligt Minde
- maaske et Epitaphium ell.
Lignende i Kirken eller i Glypto-
theket.
Jeg skal paa Onsdag spise
til Middag hos Johannes
sammen med Andreas og
Helga og vi skulle da tale
derom.

Jeg har bestilt Sindings
"Tilbedelse" i Marmor
til Glyptotheket, men jeg har
foreslaaet Bestyrelsen,
at den anskaffes for dettes
Regning - vi have Penge nok
i Kassen. Jeg antager at
Bestyrelsen gaaer ind paa
mit Forslag - ellers bliver
den anskaffet for Ny Carlsberg-
fondets Regning.
I Bryggeriet er der intet
Nyt.
Byggen synes i det Hele at
være kommen nogenlunde ordent-
lig i Huus. Farven er meget
daarlig, men der er ingen
"blaa" Korn (Korn som ere ødelagte
af Vand), heller ingen spirede

Korn; dertil er det meget
melet, saa vi haabe at det
skal være godt tjenligt til
Maltning. Jeg antager at
vi kunne begynde at malte
lidt ind i October
Jeg gjentager hvad jeg sidst
lagde Eder paa Hjerte: Naar
I nu begynde Eders Studium
saa pas paa at I strax fra
Begyndelsen følge med, at der
ikke bliver Lacuner
"Godt begyndt er halvt fuldendt"
siger det fornuftige Ordsprog
Lev nu vel kjære Børn
hjertelig hilsede af Eders
Papa som tænker paa Eder
fra Morgen til Aften
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
København

Carl Jacobsens brevpapir. Jacobsen med 'k'.

Chicago

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.