Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1908-03-19

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJ er meget fortørnet over Helges kommende svigerfaders forsøg på en ægteskabskontrakt.

Transskription

19-3-8

Min Deilige Darling Datter Dora

I henhold til Dit Brev af 15. kom jeg i dag i Glyptotheket Kl. 1-trekvart og sad og ventede og saa paa Uhret og ventede videre, men da Klokken saa blev 4, begyndte jeg at græde, og Kl. 5 kunde jeg ikke holde det ud længere og sjokkede hjem i Taarer!


Alvorlig talt vilde jeg gjerne have talt med Dig. Levin har viist mig en Aagerkarle Kontract, som M. Cundell

har forelagt Helge, for at hans formueløse Datter allernaadigst kan give Helge sin Haand.
Han skulde hellere sætte hende til Auction, for maaske at faae faae et høiere Bud!
Jeg har protesteret: ligeoverfor Helge. Hvis Josefine vil gjøre sit Giftermaal til en Pengespeculation, saa er hun ikke Helge værd, og saa skal jeg sørge for at hun (men desværre dermed ogsaa Helge) aldrig faar blivende Sted paa Carlsberg
Hvilken Nemesis! det var det Helge (og I andre ogsaa)

sagde om Kohls Familie - vel at mærke uden Spor af Grund! Min Hustru og jeg indgik Ægteskab uden Fællesformue.
Helge haanede min "ludfattige Hustrus Familie.
Det skulle han ikke have gjort. Den han nu er kommen ind i ligner nærmest et Bondefangercomplot, som har faaet Hold i ham.
Jeg vilde igaar have talt med Dig om Paula.
Der er Nemesis atter paa Spil - men det vil jeg ikke tale om. Jeg vilde kun have fortalt Dig, hvad der glædede mig - og maa glæde Eder umaadeligt, at hun har bedt Eu. Fenger om at være

hendes Værge - da hun - det lille Fæ - har taget Andreas "en grippe".
Fenger var hos mig i dag og jeg talte længe med ham, men henviste ham i øvrigt til Eder som ved bedre Besked om Paulas "Flaue streger" (for at bruge det ord der blev anvendt om min Hustru) end jeg.
Vi reise Tirsdag Aften 31 ds. til Spanien. Sovevogn billetter er allerede tagen.
Jeg er efter, hvad der foreligger glad over at jeg ikke har lovet mig til Brylluppet. I kunde dog gjøre en Demonstration i Helges favør/favn ved at nægte at komme, hvis Mr. Cundell fremdeles viser sig i Bondefanger lys

Din Papa

[på langs af papiret] Hilsen til Edgar Kys til Børnene

Fakta

Brev

Dansk

Ny Carlsberg Glyptoteks arkiv. Breve fra Carl Jacobsen til Theodora Jacobsen.