Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1903-02-28

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

CJ fortæller om musiklivet i København. Han er gået glip af opførelsen af 2 Beethoven symfonier men har til gengæld hørt Schuberts C dur symfoni, som han varmt anbefaler Helge. Han fortæller endvidere, at han skal til prøve i Musikforeningen og høre Dvoraks "Geisterbraut".

Transskription

Ny Carlsberg
28-2-3

Min kjære Helge
Jeg har bestilt hos Glasblæser Jacob 2 følsomme Thermometre som han skal (sende) Eder naar han om c 14 Dage har dem færdige. Iøvrigt maa Stevenson lave dem ligesaa godt. Det er nemlig en fortræffelig Form, som Du ikke synes at kjende heel af Glas i eet stykke. Jeg fik netop et saadant fra Stevenson 1869 som jeg brugte hos Youngers og Evershed indtil en Dag, medens jeg stod og tog mine Noter i Eversheds Maltgjøreri en Maltgjører gik over Stykket uden at jeg lagde Mærke til det og traadte det itu.

Mama havde forleden et rart Brev fra Urquhardt, hvor han roste Dig for Din Flid.
Det glæder mig overordentligt. Bliv blot ved at være ihærdig. "Verden tilhører dem som kiler paa min Kjære" Citat af Julius Lange i en Comedie, som han engang skrev.
I Palæconcerterne havde jeg glædet mig til at høre Beethovens 1ste og 2anden Symphoni. Men til den første var Alt udsolgt allerede om Lørdagen og den anden blev opført netop den Søndag da Paula var bleven syg, jeg kom derfor heller ikke til at høre den.

Derimod hørte jeg forrige Søndag Schuberts store herlige C dur Symphoni, hvis Du nogensinde seer den paa en Placat skulde Du gaae hen at høre den. Den er bedaarende deilig. Imorgen skal jeg til Prøve i Musikf. og høre Dvoracs "Geisterbraut" som opføres paa Concerten paa Torsdag.
I Torsdags hørte jeg Orpheus som jeg altid glæder mig over. Frøken Dons sang og spillede Partiet ganske fortræffeligt. Paa Fredag skal jeg til "Bal"! hos Kronprindsen.
Foraaret begynder nu saa smaat at melde sig. I Kongens Have er der allerede 4 Slags Blomster. Juleroser, Erantis, Vintergjæk og en lille La ifroja??, men

vi faae vel nok et Eftersmæk af Vinteren. Enkelte Buske pippe frem med smaa grønne Blade, og de større Træer begynde at sætte Knopper.
I øvrigt Intet Nyt, som I ikke seer af Aviserne.
Lev nu vel I kjære to hjertelig hilsede fra Mama, Paula og Papa

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den omtalte 'Orfeus' er formodentlig Glucks opera.

København
Dalkeith, Edinburg

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.