Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1879-12-10

Afsender

Vilhelm Dahlerup

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Dahlerup sender en regning til Carl Jacobsen for nogle forarbejde til en villa.

Transskription

Regning til Hr. Brygger C. Jacobsen jun.

For de i Maanederne Juli til December d. A. udførte Forarbejder til en Villa er mit Honorar 5,000 Kroner heraf modtaget i September a Conto 2,000 Kr

Rest 3000 Kroner

Betalt
V. Dahlerup

Kjøbenhavn 10 December 1879.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Carlsberg Arkiv

regning