Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1916, efter 12. maj; afventer nærmere datering#1

Modtager

Frederik Poulsen

Dokumentindhold

Asta Møller skriver til HJ på vegne af sin mand Tyge Møller, der har været meget syg.

Transskription

"les Sapins". Combs-la-ville
Seine et Marne

Hr. Docteur Frederik Paulsen
Min mand beder mig meddele Dem, at han nu har det meget bedre, men at han fortiden efter sin læges ønske maa leve paa landet et par maaneder inden han kan genoptage sine forretninger i Paris. Dette brev skulde underrette Dem om at hr Martin Dessau har købt 2 billeder, det ene af Marquet - "quai de Rouen" et "les Peonies" (?) de Fantin Latour, der for øjeblikket

er paa Glyptoteket og har sendt min mand pengene for billederne gennem la banque du pays des Nord à Paris.
Min mand har allerede gennem ovennævnte bank sendt telegrafisk ordre til Glyptoteket om at udlevere billederne til hr Dessau gennem hans bankfirma i København. Dette brev bekræfter altsaa telegrammet

Med min bedste hilsen
Tyge Møller
Ved Asta Møller

Fakta

Brev

Dansk

Combs-la-ville
København

Glyptotekets arkiv