Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1908-01-21

Modtager

Auguste Rodin

Dokumentindhold

Oppermann fortæller, at en række skulpturer er ankommet i god stand og at "Den Fortabte Søn", er opstillet på en fremtrædende plads i Glyptoteket.

Transskription

21 Jan. 8

Monsieur
Ci-inclus j'ai l'honneur de vous envoyer un chèque de 40000 fr. comme à compte des différents sculptures que la Glyptothèque a acquises de vous. Les derniers travaux envoyés sont arrivés, come vous savez sans doute par Chenue, en excellent état.
Ça a été une très grande joie pour nous de revoir ces œuvres magnifiques. L'enfant prodigue a reçu à l'arrangement provisoire, une très bonne place, ou il me semble que l'interprétation humaine merveilleusement profonde, aux nuances et aux tonalités si variées et nombreuses

que nous offre ce chef d'œuvre, se présente dans de bonnes conditions pour être bien vue et comprise, l'espere qu'elle gardera cette place.
Veuillez, Monsieur, agréer l'assurance de ma très haute considération.
Th. Oppermann

À Monsieur Rodin

Oversættelse

21 Jan. 8

Hr.

Vedlagt har jeg den ære at sende Dem en chek på 40.000 francs som et a conto beløb for nogle skulpturer, som Glyptoteket har købt af Dem. De sidste arbejder, der er afsendt, er, som De sikkert har fået at vide af Chenue, ankommet i udmærket stand.
Det har været os en meget stor glæde at gense disse pragtfulde værker. "Den fortabte Søn" er ved den foreløbige placering anbragt på en meget fin plads, hvor jeg synes den menneskelige fremstilling er vidunderlig dybtgående med hensyn til nuancer og de så varierede og mangfoldige

stemninger, dette mesterværk frembyder, rigtigt er kommet til sin ret for at ses og forstås. Jeg håber, det vil kunne beholde denne plads.
Ærbødigst
Th. Oppermann

Til Hr. A. Rodin

Fakta

Brev

Fransk

København
Paris

Glyptotekets Arkiv. Th. Oppermanns kopibog bd. 1. jun. 1897 - feb. 1907