Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1904-04-06

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJ ønsker sønnerne tillykke med deres eksamen.

Transskription

Onsdag Kl. 3.
6-4-4

Kjære Helge og Vagn
Tak for Eders Velkomstbreve som modtog mig da jeg i Formiddags kom hertil. Og - Til Lykke med Eders Examen; I kunne begge begribe hvilken stor Glæde I have gjort mig ved at tage den saa vel. Har jeg mange Gange ladet min Bedrøvelse gaa ud over Eder, saa skal I dog nu vide og føle

hvilken Glæde jeg nu har af Eder, og med hvilken Tilfredsstillelse jeg fortæller Folk, som jeg taler med, at mine Sønner have bestaaet deres Examen i Chicago.
Vi kom først hertil imorges og tilbringe næsten hele Dagen med Neidlinger.
Jeg længes naturligvis meget efter at komme til Eder, og reiser Løverdag, eller Søndag herfra over Niagara.
Førend Tirsdag Form. kan jeg dog næppe være i Chicago.
Nu skulde I benytte Tiden til at see Bryggerier og Fabrikker

Eders kjærlige Papa som er umaadelig glad for Eder!

Fakta

PDF
Brev

Dansk

New York
Chicago

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.