Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1902-05-01

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Ottilia Jacobsen

Dokumentindhold

Brevet er skrevet på Carl og Ottilia Jacobsens 28 års bryllupsdag. CJ skriver om ægteskabet med Ottilia, vejret, Vesuv, Helge og hvad han har købt af antikker i Rom.

Transskription

1-5-2

Min darling Hustru.
Første Mai 1874 - Første Mai 1902 !!!
Stort Spand af Tid i et Menneskeliv: 28 Aar. Indholdsrige have de været for os begge. De have maaskee ikke bragt Dig
s. 2
hvad Du tænkte paa ethvert Punct - i enhver Henseende; men det Bedste - det ere ....... som jeg dengang bad Herren om og som jeg endnu stadig beder ham om "Herrens Velsignelse til vort Ægteskab" have de bragt mig og vel ogsaa Dig.
"Du er mig Fader og Moder og elskelig Hustru tillige" og det er een af Helges og mine største Glæder paa vore Vandringer
s. 3
i vore Samtaler at mindes Dig at tale om Dig at glæde os over Dig.
Kjedeligt at Helge er saa tankeløs at han skriver paa saa fjollet en Maade at Du bliver ængstelig. Han har ikke feile det allermindste. Han var en Dag I Rom noget overtræt og havde mssakee forsømt sin Mave. Han tog da et Glas deilig Eucalyptuslikeur og et par Chininpiller og var naturligviis den næste Dag da han havde faaet sovet ordenligt

Din Carolus (afslutningen fra side 4)
s. 4
frisk som en Fisk.
Veiret har været meget ustadigt og igaar var det saa slet at der ikke kunde være tale om at gaae i Bjergene. Vi tog da strax til Neapel.
Vesuv damper men der sees ingen Flamme.
Idag er veiret smukt men tml. køligt - dette er dog kun meget behageligt.
Ussings traf jeg ved Constantinbuen i Rom.
Oppermann idag i Musæet her. Fruen er forkølet. Jeg har bedt dem begge til Middag i morgen.
I Rom fik jeg grumme lidt af Sculptur derimod en herlig "Vasque" af Cipollino et reent Pragtstykke unique samt
(på langs af papiret)
en mængde Søiler, Piedestaler af skjønne Marmorarter. Lev vel min elskling hils Vagn, Puma, Theo, Edgar Oldemødre......

Fakta

PDF
Brev
Rom

Napoli

København
Helge Jacobsen

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens breve til Ottilia Jacobsen