Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1933-08-09

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

I. G. Meyn

Dokumentindhold

Frederik Poulsen sender et brev fra A. Rodin til Carl Jacobsen tilbage til Carlsberg arkiv. Brevet indeholder den kendte udtalelse fra Rodin: "Historien gentager sig og i vore dage bor Medicierne i København".

Transskription

Hr. Driftsinspektør I.G. Meyn,
Carlsberg Bryggerierne,
Vesterfælledvej 100,
V.

Kære Hr. Inspektør Meyn!
Jeg har allerede set og excerperet, hvad jeg behøver i Rodins Brev. Det var netop post-scriptum i Brevet, jeg ikke havde kunnet finde i de Breve, vi har herinde. Jeg sender Dem derfor med Tak for Laan brevet tilbage, idet jeg bemærker ud fra de Erfaringer jeg har gjort allerede, at Brevet ikke er skrevet med Rodins Haand, ikke engang Underskriften, men af hans sekretær. Rodin skrev selv meget lidt og altid en frygtelig Klo og næsten uden Tegnsætning.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Frederik Poulsen

Omtalte genstande

Fakta

Brev

Dansk

København
København

Carlsberg arkiv

Medicierne, Rodin