Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1903-11-15

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

CJ mener, at det ville være nyttigt at drengene lærte at står tidligt op. J.C. Jacobsen kunne ikke lide at stå tidligt op og CJ heller ikke, derfor har han ikke lært sønnerne det.

Transskription

15-11-3
Søndag Aften

Min kjære Helge
Jeg har sendt til din Adresse et Exemplar af Jubilæumsskriftet, som Du kan overrække Henius fra mig. Men Du maa først paa en fiin Maade forvisse Dig om at han ikke allerede har faaet det.
Jeg troer nemlig sikkert at jeg har givet ham det. Og Du har taget Feil med Medaillen. Du sagde at han ikke havde faaet den, men Poulsen siger at han veed at han har faaet den.
Det er noget af det vigtigste i Livet for en Mand at han ikke
[på langs] Afskyeligt Veir i dag, Kongens 40 Aars Jubilæum
[i Af]ten sneer det - den første Snee i Aar.

refererer feil.
Man maa ikke sige Andet end hvad man er vis paa er rigtigt - ellers maa man tie stille.


I Brevet til Bertha skriver Du om Klæder. Naturligviis maa i kjøbe de Klæder som I have nødig. Men husk paa hvad Poulsen har sagt at i America maa man kjøbe færdigsyede Klæder. Klæder efter Maal er altfor dyre


Hvorledes staar det til med Eders Pengebeholdning, ? Husk paa at sige til i tide, thi det varer jo mindst en

Maaned fra den Dag I skriver indtil I faae Svar.
Er der noget I ønske Eder i Julegave saa sig ogsaa til pr. omgaaende ellers maa jeg nøies med at lade Eder kjøbe dem selv i Chicago. Gives der Juleferie ved Institutet?
En af de Ting som jeg troer I have meest Nytte af det er at vænnes til at staae op kl 6 om Morgenen.
Min Fader holdt ikke af at staae tidlig op. Derfor havde han svært ved at tvinge mig til det.
Jeg har altid haft den samme Svaghed og har derfor

ikke kunnet faa Eder til at staae tidligt op.
Og dog er det i den Stilling som I forbereder Jer paa anden Maade til at indtage aldeles nødvendigt at være oppe Kl. 6.
Jeg havde Brev fra Feilberg forleden. Han er bleven gift med en 24 aarig fraskilt Kone.
Hun er Americanerinde, men af Tydsk Oprindelse og taler begge Sprog. Adressen er 1522 Cold Spring Avenue Milwaukee. Han vil gjerne se Eder naar I komme til Milwaukee. I maa da endelig ikke forsømme at besøge ham, men pas paa ikke at conversere om fraskilte Ægtefæller eller Skilsmisser overhovedet.
[på langs] Hjertelig Hilsen til Eder begge fra Eders hengivne Papa.

Fakta

PDF
Brev
København
Chicago

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.