Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-03-05

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved har sendt i alt 9 kasser med antikker via Trieste. Beirut står er på den anden ende på grund af den østrigske kronprins' besøg.

Transskription

Damaskus 5. Mars 1885

Min kjære Herr Jacobsen.
De 4 andre Buster, hvorom jeg skrev Dem i mit sidste fra Beirut, har jeg nu kjøbt for Dem for francs 2.300. De ere alle gode Stykker; i Særdeleshed siste vi fandt er det nu med 2 Buster og Indskriften imellem.
Jeg haaber, De vil være tilfreds med det Hele.
De modtager i alt 9 Kister over Triest, men ikke Alle paa en Gang i 2 maaske 3 Hold.
Kronprinds Rudolf med Selskab kommer i Eftermiddag, hele Byen er i Bevægelse; jeg vilde Ønske, De og Fruen var til Stede for at see dette virkelige, brogede Liv.
Med venlig HiIsing.
Med Højagtelse.
Deres Ærbødig hengivne Julius Løytved.

Mine Udgifter ere Alle Betalte til ombord i Skibet.

Fakta

Brev

Dansk

Damaskus
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895