Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1899-11-12

Afsender

Ottilia Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Ottilia skriver til Carl og Helge, der er på rejse til Italien, om sin hverdag. Hun vil afhente dem på banegården den følgende søndag 19/11 1899), inden hun skal til festforestilling i det Kongelige Teater i anledning af W. Prices jubilæum.

Transskription

Danimarca

Søndag Aften
1899 med Helge [tilføjet med blå blyant af CJ]
12-11-99 [tilføjet med grå blyant]

Darling to
Tak for alle de yndige Breve og Hilsener, smaa og Gigantesca som morede mig meget at modtage. Du maa ikke blive skuffed ved at jeg ikke er hjemme paa Søndag Aften. Det er nemlig W. Prices Jubilæum og Comitéen har tænkt at møde i Theatret til hans Fest Forestilling. Jeg vil derfor om Gud vil, modtage Eder ved Jernbanen og kjøre derfra i Theatret; saa faar jeg

Eders Ansigter at se. Imorgen Aften rejser jeg til Aalborg med Cimbria. Det sidste Brev fra Aalborg fra [var] uhyr[e] triste, jeg frygter for at Tiden snart maa være omme. Anna lod til at være meget forknyt. Maaske kigger jeg op til Dagmar med det samme.
Jeg skal nok være meget forsigtig, du kan være ganske rolig. Alle har det godt paa Gamle. Ingeborg Kühle er igen bleven livsfarlig syg ude paa Aggershvile, det er forfærdelig trist.

Edgar er her, og jeg tænker er meget betaget i dette Øieblik, da Theo spiller sit Bravour Nummer fra Cavalleria Rusticana for ham!. Iaften rejser han til Nykøbing for at se paa et Bryggeri for Dig tror jeg. Igaar var Theo og jeg der/til hos Im Madsen sammen med flere af hans ungdoms Venner. Bestemoder er vel. Jacobine flytter herud i de Dage jeg tager bort, saa er jeg mere rolig.
Krags holdt Sølvbryllup den 6te. Jeg har været derude idag

Emma gad var her i Onsdags og bad mig hilse i begge vore Anledninger Sølvbrulluppet og Forlovelsen. Prof Saxtorph besøgte jeg idag.
Han talte meget fornuftigt. Rump døiede ikke saa lidt ved Rejsen.
Nu mange Hilsener til Eder begge fra Børnene, Edgar og Folkene. Fra mig et stort Knus og Kys til Eder begge

Ottilia.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Ottilia Jacobsens brevpapir

København

Carlsberg arkiv