Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1910-02-05

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen meddeler Weis, at han har skrevet til borgmestrene Dybdahl og Jensen om sin idé med en statue af en havfrue. Han beder Weis om at aftale en tid for et møde med Ellen Price de Plane.

Transskription

5-2-1910

Kjære Andreas

Jeg har nu talt med Overpresidenten, og Borgmestrene Dybdahl og Jensen, som syntes meget glade over Ideen og udtalte at Magistraten sikkert vilde modtage den med Tak.
Nu har jeg skrevet til 'Den lille Havfrue' selv og bedet hende meddelt hende Sagen, og bedet hende mødes med mig paa Theatret hos Dig.
Vil Du nu aftale med
Havfruen en Tid, som passer Eder begge helst imellem 2 og 4.

Din hengivne C

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Ny Carlsbergfondets direktions brevpapir

København

Rigsarkivet