Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1889-03-23

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen skriver igen om datoerne for sit ophold i Paris. Det rammer sammen med datoen for hans guddatters bryllup i Herning.

Transskription

Kjære Krøyer
Jeg skrev for nogen Tid siden til Dem at jeg skulde være til Bryllup i Hjørring Tirsdag d. 16de April og vilde være i Paris til Deres Tjeneste Langfredag 19de April
Da jeg ikke har faaet noget Svar antager jeg at De tier og samtykker
Nu var Godskesen (Brudgommen) her i onsdags og nævnede at Brylluppet

var blevet udsat til … Onsdag d. 17 April
Jeg gjorde stor/straks Allarm og han lovede at faa det forandret tilbage til Tirsdag.
Men nu igaar fik jeg Indbydelsen fra Hjørring.
Naar Indbydelserne ere udgaaede lader Dagen sig naturligviis ikke forandre af Hensyn til os.
Nu spørger jeg Dem kan det ikke nok

lade sig gjøre at jeg nøies med at møde Løverdag d. 20’ April i Paris til Deres Tjeneste.
Paaskedagene 21’ og 22’ kan De dog neppe hænge Malerier op.
Lad mig snarest faa at vide Deres Votum
Jeg vil jo … svigte min Guddatter ved hendes Bryllup, men jeg opgiver Brylluppet hvis De forlanger det.
Venlig Hilsen
Deres hengivne
Carl Jacobsen
Ny Carlsberg
23-3-…

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Paris