Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1878-08-20

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen ser ikke noget galt i at Fristrup forlænger sin rejse. Meldahl har været syg, og CJ ønsker ham god bedring.

Transskription

20de Augt
1878

Har Etatsraad Meldahl
Saa vidt jeg kan see vil der ikke være tabt noget Væsentligt i Tid ved at Hr. Fristrup reiser et Par Maaneder til Italien og jeg fra min Side skal fremdeles stille den Sum jeg tilsagde ham 500 kr. til hans Raadighed naar han gjør Udflugter til Dijon og de andre Byer.
Jeg har i dag skrevet til ham derom.
Det gjør mig meget ondt at erfare at De har været syg - jeg kan kun sende Dem mine Oprigtigste Ønsker om en grundig Helbredelse.

Deres ærbødig hengivne
C. Jacobsen jun

Fakta

PDF
Brev

Dansk

London

Carl Jacobsens brevpapir

København

Rigsarkivet.