Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1922-11-13

Afsender

E. Hindamian

Modtager

Frederik Poulsen

Dokumentindhold

Hindamian tilbyder et romersk portræt (Caligua) med velbevaret bemaling.
Afventer transskription.

Fakta

Brev

Fransk

Paris
København

Ny Carlsbergfondets arkiv