Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1913-01-23

Afsender

Rudolph Tegner

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tegner vil gerne vide, om CJ ønsker at købe statuegruppen 'Jordbundet' til Glyptoteket. Han tilbyder at gå statuen efter.

Transskription

Hellerup. 6. Lemchesvej.
23 Januar 1913.

Kære Hr. Directør
Carl Jacobsen.

Da jeg gerne vilde have en Afgørelse med Hensyn til min gruppe "Jordbundets" fremtidige Skæbne, tillader jeg mig at forespørge Dem, om Glyptoteket ønsker at beholde den. -
De ved hvor meget det vilde glæde mig, dersom dens fremtidige Plads blev paa Glyptoteket, og jeg tilbyder Dem at gaa den efter til Sommer.
I Haab om et gunstigt Svar er jeg Deres ærbødigt hengivne
Rudolph Tegner.

Omtalte genstande

Fakta

Brev

Dansk

Glyptotekets Arkiv