Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1903-12-02

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

CJ advarer Helge mod, på nuværende tidspunkt, at indgå i et fast forhold til en kvinde.

Transskription

Ny Carlsberg
2-12-3

Min kjære Helge
Jeg vilde alligevel have skrevet til Dig i Aften, da jeg nu modtager Dit lange Brev af 16-19 Novb.


Det give mig Anledning til megen Glæde.
Meest over at Du synes at følge godt med i Skolen og til Examinatorierne. Det sidste er jo den virkelige Prøvesteen.
Din Glæde over at være i America er mig naturligvis særdeles kjær.
Du taler om at der er Fart i dem derovre. Ja! det veed jeg godt. Og det er

mit Haab at denne Fart og dette Exempel ogsaa vil meddele sig til Dig.
Thi det er netop det som har manglet Dig meest Fart, Energi, Initiativ. Hvis Du kunde blive smittet deraf saa var Du kommen et stort Skridt frem.
Jeg manglede ogsaa Fart da jeg var i din Alder, dog ikke saa meget som Du; men mit 2 aarige Ophold i England forandrede mit Væsen i høi Grad, og naar jeg overhovedet har udrettet Noget saa kan jeg takke

den Impuls, som jeg modtog i England derfor.
Der er Intet som har større og bedre Virkning paa En end det at leve sammen med dygtige Folk og det glæder mig umaadeligt at Du nu selv rigtig har faaet Øine og Sind aabnet for dette.


Tak for Din Meddelelse angaaende Forhalings maskinen. Midlet imod Kjedelsten har mindre Betydning for os.
Som Du vil erindre gaae vi en anden Vei nemlig ved Tilsætning af Natron at bundfælde Kalken, saaledes at vi vi nu have vore Dampkjedler saa temmelig fri

for Steen.


Slutningen af Dit ellers saa kjære Brev mishager mig meget. Du henkaster Tanken at komme hjem med en "Guldfugl".
For det Förste bør Du ikke tænke paa at binde Dig til en Kvinde eller binde en Kvinde til Dig saa længe Du Intet er uden Din Faders Søn, og saalænge Du ikke har nogen Udsigt til foreløbigt at blive andet.
Og dernæst, kjære Helge, kommer den Tid engang, at Du kan tænke paa en alvorlig Forbindelse, saa lad Spørgsmaalet om Guld være

II
fjernet fra Dine Tanker____
Herhjemme staaer Alt vel til.
Sjørup, som er paa Reise til Rom og Paris, havde den 1 Novb. Jubilæum (han var da i Venedig).
Han kommer hjem paa Søndag og faaer af Bryggeriet en prægtig Sølvjardiniere og af mig personlig en meget smuk Vase fra den kgl Porcellainsfabrik.
Det vilde være smukt om I skrev et Lykønskningsbrev til ham. Jeg fortryder at jeg ikke har tænkt

tænkt paa at sige Eder det før. Men "Prosit som kom seent er bedre end aldeles Ingen

Fakta

PDF
Brev
København
Chicago

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.