Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1903-11-04

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

CJ opfordrer sønnerne til at studere museet i Chicago. Han har bestilt portrætbilleder af Ottilia hos Julius Paulsen og August Jerndorff. CJ undskylder at brevet er rodet.

Transskription

Onsdag Aften
4-10-3

Min kjære Helge
Tak for dine gode Breve af 11te, 12te, 15 October, som jeg fik for nogle Dage siden og af 22de Oct, som jeg fik idag d. 4 Novb altsaa 13 Dage underveis.
Lad mig strax berigtige: den 22de var ikke Alfs Dødsdag men hans Fødselsdag 1880. Darling Alf! det var den 3die Jan 1890 han døde.
Paa Løverdag d 7de er det Beatrices Fødselsdag.


Naturligviis vil jeg forære Henius baade N.C. Plaquetter min Faders Medaille og mit
[på langs] Paula beder mig hilse. Lev vel begge to hjerteligt hilsede af Eders Papa

Jubilæumsskrift hvis han ikke har det.
Din Forklaring af Kjøbet af Muthers Værk er ganske fyldestgjørende; dog vogt Dig for at være for flot med at udgive Penge - selv om det er til saa gode Ting som gode Bøger!


Det glæder mig usigeligt at I gaae op i Eders Studier og at de interessere Jer. Ja det gjælder rigtignok nu.
Nu eller aldrig.
I kunne ikke fortælle mig nok derom og jeg seer gjerne at Eders Breves Indhold væsenligst dreier
[på langs] Man skriver Appetit og ikke Abetit

sig om Studierne.


Det glæder mig ogsaa at I ved Siden deraf kunne have andre Glæder Musik og Kunst.


Fortæl mig om Barrias Adam og Eva, Rodins Borger, Houdons "Venus" (Du mener vel Diana) Falguières Diana P. Dubois fine Figurer. Bronce Gibs eller Marmor i Chicago i Museet i Chicago


Julius Paulsen var hos mig i dag, jeg bestilte definitivt Mamas Portrait legemstort siddende. Der vil ikke blive Plads til det her i Huset; jeg tænker det kan komme paa Frederiksborg, eller et lignende Sted.
Jeg vil bestille et staaende Portræt af hende hos Jerndorff

Paa Glyptotheket have vi nu faaet Tagværket lagt op paa den sydøstlige Fløi (ud til Ny Kongensgades Forlængelse[)]. Nu skal det beklædes med Træ og saa skal Kobberet lægges paa.
Stort videre end til denne ene Fløi komme vi næppe førend Vinteren afbryder Arbeidet.
Det er deiligt at drømme om Mama - jeg har ogsaa havt et Par skjønne Drømme hvor jeg saae og talte med hende.
Der er ikke Hoved og Hale i dette Brev, Du maa undskylde men jeg har liggende 9 Ark fra Dig komne næsten paa een Gang, jeg har da foretrukket at besvare Spørgsmaalene efter
[på langs] haanden som de komme frem. I modsætning til Din Smag holder jeg mere af at faa Brevene i mere regelmæssig Følge.

Fakta

PDF
Brev

Brevet er dateret 4/10, men er skrevet 4/11

København
Chicago

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.