Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1901-12-26

Afsender

Auguste Rodin

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Rodin kvitterer for modtagelsen af 20.000 francs

Transskription

Paris 182 rue de l'université

Monsieur Carl Jacobsen
Je recois le deuxieme a compte de 20000 francs vingt mille francs pour le compte de la Glyptothèque,
Agreez mes sentiments distingués
Aug Rodin

26 decembre 1901

Oversættelse

182 rue de l'université
Hr. Carl Jacobsen

Jeg modtager det andet [afdrag] af denne regning på 20000 francs tyve tusind francs på vegne af Glyptoteket.
Med højagtelse

Aug. Rodin
26 december 1901

Fakta

PDF
Brev
Paris
København

Glyptotekets arkiv.
D Breve til Carl Jacobsen fra Auguste Rodin