Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1913-01-25

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Rudolph Tegner

Dokumentindhold

CJ er utålmodig efter en afgørelse mht "Jordbundet". Han giver kritikerne ret i nogle punkter og håber, at Tegner kan forbedre statuen

Transskription

25-1-13

Kjære Hr. Tegner
Jeg er selv meget begjærlig efter at faae en Afgjørelse med H.T. "Jordbundet"; men jeg vilde rigtignok ogsaa meget gjerne at Afgjørelsen blev at Gruppen blev kjøbt.
Men naar Magistraten er uvillig kan jeg jo ikke fremtvinge Gruppens Opstilling, og naar den øvrige Glyptotheksbestyrelse er imod, kan jeg heller ikke paa Trods opstille den paa Glyps Enemærker.

Nu skriver De, at De vil gaae den efter. Det er vist det Ene rigtige.
Jeg kan derfor kun anbefale at De gaar i Gang dermed saasnart De kan.
Der er to ting som Kritiken støder

1) deels at Kvinden er saa

overvættes bred. Dette kan dog vist ikke forandres. Skjøndt jeg synes det samme, støder dog dette ikke mig saameget, at jeg af den Grund vilde afholde mig fra at anbefale den.

2) deels siges der, at Mandens Overkrop, særlig Muskelpartiet til høire paa Figuren, under den høire Arm, er meget træagtigt og haardt. Dette synes jeg ogsaa, og jeg troer det vilde være godt hvis dette kunde forbedres.
Men nu veed jeg jo ikke, om det er derepaa De tænker ved en saadan gaaen efter.
Med venlig Hilsen til Dem Begge
er jeg Deres hengivne
Carl Jacobsen.

Omtalte genstande

Fakta

Brev

Dansk

København
Hellerup

Glyptotekets Arkiv