Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1916-03-13

Afsender

Helge Jacobsen

Modtager

Gerhard Henning

Dokumentindhold

HJ synes, at et à conto beløb på 1000 kroner for et gipsrelief til villaen på Kastelsvej er 'exorbitant'.

Transskription

13de Marts - 16

Kjære Hr. Henning
Modtog i gaar deres Skrivelse af 11ds for hvilket jeg takker.
Jeg er noget forbauset ved at De yderligere beder om 600 Kr. de allerede 400 Kr = 1000 Kr øjensynlig maa forstaas som en à conto Betaling paa det første Relief i Gibs.
Jeg er villig til at betale à conto paa et

Kunstværk, som jeg ser skrider fremad, men hidtil har jeg ikke set andet end Deres Forsøg - jeg ved end ikke, hvad de 1000 Kr. er givet ud til og da er 1000 Kr virkelig for stor en Sum. Vær god og sæt Relieffet op paa Væggen og gjør Panelet færdigt, saaledes som De har tænkt Dem det at jeg kan se Virkningen deraf, samt se hvad det vil koste mig at lade 4 udføre.
Har jeg forstaaet Dem ret, er det Relief De [nu har] gjort færdigt

endda kun i Gibs og allerede herfor finder jeg 1000 Kr en exorbitant Pris-
De bedes venligst lade mig vide, naar de kan sætte Relieffet op da det er af Vigtighed for Arkitekten at vide hvilke Farver de har tænkt Dem i Panelerne.
Kan De ikke ringe imorgen inden 12 middag eller iaften efter 9
Venligst Hilsen
Deres H. Jacobsen

Fakta

Brev

Dansk

København
Stockholm

Ny Carlsbergfondet. Helge Jacobsens kopibog