Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1910-11-15

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen meddeler, at Bonnesens udgave af Danserindebrønden er nu opstillet i Glyptotekets festsal sammen med Rudolph Tegners.

Transskription

15-11-10
Hr Bonnesen

Deres Gruppe er nu opstillet i Festsalen paa Glyptoteket sammen med Tegners
Nu er spørgsmålet hvad det vil koste at udføre den til Støbning i Bronce.
Figurerne maa ikke være for store kun en Ubetydelighed over almindelig Kvindehøide

Jeg tænker mig 1M 65 for selve Legemets Længde.
Da Figurerne staa lidt skraat [tegning] bliver den virkelige Høide, h jo lidt mindre

Jeg beder Dem opgive Prisen for Figurerne alene udførte i Gibs, altsaa Deres eget Arbeide.
Prisen for Broncestøbningen og for Brønden selv kan senere opgives af Broncestøberen

Deres ærbødige
Carl Jacobsen

Fakta

Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger