Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1910-10-10

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Rudolph Tegner

Dokumentindhold

Carl Jacobsen skriver om sin idé med Danserindebrønden og forbilledet i Dogepaladset i Venedig.

Transskription

10-10-10

Hr Billedhugger Tegner
Det staar dem jo frit for at gjøre et Udkast til en Balletbrønd, og jeg kan kun glæde mig over at vore Billedhuggere/Kunstnere vælger Motiver fra den nærliggende Søsterkunst: Dandsen.
Naar Dee ønsker, at jeg skal tage Deres Udkast i Øjesyn, saa maa det i det Væsentlige fremstille det som jeg ønsker at see: en Gruppe

Af de tre Dandserinder Fru Jensen Lauesgaard, Frk. E. Smith og Gr. Ditlevsen holdende hinanden i Hænderne i en livlig næsten kaad Runddands.
Brøndkummens Figur maa være i Harmoni med Gruppen.
Jeg tænker paa noget lignende som Brønden i Dogepaladset.
De gjorde vist bedst i at samarbeide med Damerne selv efter Henvendelse til Theaterchefen.

Deres ærbødige
Carl Jacobsen

Fakta

Brev

Dansk

København