Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1901-11-05

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Ottilia Jacobsen

Transskription

Tirsdag Aften
5-11-1901

Min darling Ottilia
Tak for Dit Brev kort som jeg fik i aften. Jeg har nu tilbragt to høist interessante Dage her i Dortmund hvor jeg har besøgt de to vigtige Bryggerier sammen med Poulsen, og hvor vi have seet og hørt overordentlig meget, som vil være os til Nytte i Bryggeriet.
Jeg er overordentlig glad over at jeg tog det over mig at reise herned. Det har ikke været spildt Tid
s. 2
og umage.
Jeg har faaet brev fra Constantin Meunier at han er i Brussel og venter mig; og fra Warren fik jeg Telegram at han kommer selv til Brussel paa Torsdag - vi skulle da see om vi kunne faae Noget ud af Somzées Samling - dette er dog høist tvivlsomt.
Jeg tænker at jeg paa Fredag Aften eller Lørdag Morgen reiser til Antwerpen som jeg ikke har seet siden vi i 1885 vare der sammen. Skade at Du ikke er med dennegang!
Hils Børnene, vore Mødre, Bertha, Jensen 1000 Kys til Dig selv fra Din gamle hvide Bjørn
Carolus

Fakta

PDF
Brev

Dortmund

København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens breve til Ottilia Jacobsen